درباره تایلند

کشور بودایی تایلند که قرن‌ها با نام سیام Siam شناخته می شد، شاهراه مذهب، فرهنگ و مهاجرت آسیای جنوب شرقی بوده است. تایلند کنونی به سال ۱۲۳۸ ایجاد شده و برخلاف کشورهای منطقه، هیچگاه مستعمره و تحت سلطه قدرت‌های اروپایی نبوده است. کلمه تای Thai به معنی آزادی است و تایلند یعنی سرزمین آزادی. قرن‌ها پیش، مردمی از جنوب چین به تدریج به سوخوتای (تایلند کنونی) مهاجرت کرده و به تدریج در مناطق حاصلخیز کناره رودی در جنوب چین ساکن شدند. در اوایل قرن ۱۴، تایلندی‌ها شهر کوچکی را در سوخوتای بنا کرده و در اواسط این قرن نیز آنجا را به پادشاهی مستقل تایلند تبدیل کردند که پیدایش زبان، فرهنگ و معماری این کشور هم متعلق به همین دوره است.

شهرهاي توریستی:

نان    بان بو وی    فانم    ساراتتانی    بان چنگ ساداو    بان پنگ    پیلای بیچ    چامفن    بان فا بن    چا آم بیچ    بان پا خای    بان بانگ پلا او    فیتسانالک    مای خاو بیچ    کامفانگ فت    بان آمفو    بان دنگ    بان ننگ چیک    تالانگ    که نگای    کانچانابوری    ماینگ کاو    چیانگ سان    بان رای    ریم خنگ    سامات سنگخرام    بان ننگ پرا    ناخن فانم    رایلای بیچ    تا تاکو    کانچانابوری    فرا    بان دن خوانگ    چم تنگ    بانکوک    راینگ    ننتابوری    ناتای بیچ    کو ماک    که لن    بان خلانگ خات    بان کاو    بان بانگ تی    بان تاکات نجاو    ما ست    بان پاک منگ    بان کانگ خوی    بان ماک لک    بان تان    پاک کرت    بان تا مان    چیانگ مای    بان سک    بان کلانگ    تاب کاک بیچ    کرانان    بان کرات    خاک خاک بیچ    بان بانگ پو    لی    لام سینگ    دامنون ساداک    کو راچا یای    ساوانخالک    ما اون    چالانگ    بان وات لانگ    بان بانگ سار    دوی ساکت    بانگراک بیچ    بان رای    کو پدا    بان ما لا نوی    فتچابوری    که کود    بان ننگ تال    تنگ چای    پر بی    بان ما سی    بان نک نا    ما تانگ    بان خان هام    لام سر    بان ما چان    بانگ تاو بیچ    یودن تانی    بان آنگ    بان او نام ماو    بان تا نگام    بان خلانگ بو    بر سان    کو فایام    بان تا ماپرانگ    بان سپ پونگ    بان پا لآ    خاو لاک    بان کلندو    لامپانگ    سای یک    بانگ سافان نوی    نانگ رنگ    بان خاو تنگ    پوکت    بانگ سافان    ما ریم    وانگ نام خیو    بان بو نک    بان ننگ هوی    تای مانگ    بان پنگ    لیپا نوی    بانگ خن تی    سیکاو    ما ساای    بان مای    بان بانگ ساک    پانوا بیچ    کو لیپ    تانگ چانگ    ننگ را وینگ    بان سامفاو    خاو خو    کو یاو یای    بان پا خلک    کو فانگان    سی راچا    سان سای    ساماتپراکارن    بان هاای یانگ    راننگ    سام روی یت    بان لاوو    بو فات    تاک    ناخن ساوان    آمفو خانم    کو یاو نوی    دان سای    فاکت    فی فی دن    بان آنگ سیلا    سام فران    بان ما کن    چیانگ خنگ    بان چا سن    جمتین بیچ    که تاو    کو لارن    کرابی    کو خو خاو    سامات پراکان    ماکداهان    کارن بیچ    نای یانگ بیچ    بان ف    پاک چنگ    ترانگ    کو سامد    کو لانتا    کانگ کاچان    هاد یاو بیچ    که جام    بان هاای پا    پانگ مافا    ما سای    سانگخلا باری    چیانگ خان    بان تا فرا    بان تانگ پنگ    پاتام تانی    باننا    بان کو ماک    هات یای    کو ساکن    بان چانگ    ساتینگ فرا    کو لیبنگ    ساتاهیپ    لام ست بیچ    ناراتیوات    بان بو هان    بان چاو لاو    خارا باری    فایاو    ما هنگ سن    ها هین    بان هین دات    ما سای    بان بک فرا    خن کان    بان پا لان (1)    بان سپ راک    چا-ام    فانگ    بان کو سامرنگ    مین باری    پای    راوای بیچ    بان تاپ تاو    پران باری    کاتا بیچ    بان بانگ پاکنگ    اونانگ    ما نام بیچ    کو چانگ    بان مانگ نگای    چن باری    سی ساوات    ننگ یا پلانگ    سان کامفانگ    دوی آنگکانگ    تونگ    بانگ لامانگ    بان بانگ فات    ما ای    بان بانگ کرازان    سافان باری    سارین بیچ    کو سی چانگ    ساختای    سان فانگ    کاتا    بان پاک تیان (1)    لامای بیچ    بان نام سنگ    بان لات یا    پاتایا    کای باری    بان بانگ راکام    هانگ دنگ    چیانگ رای    تاپ ساکا    بان رای    ناتن    لات کرابانگ    بان دن کاو    بان بانگ سان (2)    لامفان    سارافی    پاک چنگ    ساتان    بان خلانگ وان    بان پانگ ما    بان بوت    ننگ خای    تنگ فا فام    نای هارن بیچ    باریرام    خنگ چیام    کابین باری    کامالا بیچ    سالانگ    سافلی بیچ    چونگ من بیچ    ناخن پاتم    بان با یای بای    چانتابوری    سنگخلا    دن ساک    چیانگ داو    سان پا تنگ    بان فای    چاونگ بیچ    بان دا

 

آب و هوا:

آب و هوای گرمسیری با سه فصل متمایز گرم و خشک، بارانی و خنک

 

موقعیت جغرافیایی:

موقعیت جغرافیایی: جنوب شرق آسیا(۱۵ درجه شمالی و ۱۰۰ درجه شرقی – نیمکره شمالی) مساحت: ۵۱۳٫۱۱۵ کیلومتر مربع همسایگان: میانمار در غرب و شمال- لائوس در شمال و شمال شرق- کامبوج در جنوب شرق و مالزی در جنوب مرزهای زمینی: ۴۸۶۴ کیلومتر مرزهای دریایی: ۳۲۱۹ کیلومتر

 

اقتصاد:

صادرات مهم: برنج و محصولات کشاورزی – پوشاک و محصولات نساجی – شیلات و غذاهای دریایی – ترانزیستور و قطعات کامپیوتر واردات مهم: سوخت (نفت و گاز) – مواد خام صنایع: توریسم – نساجی و پوشاک- کشاورزی – نوشابه سازی – تنباکو- سیمان – صنایع سبک نظیر سنگهای قیمتی – تجهیزات الکترونیکی – قطعات کامپیوتر – مدارات مجتمع – دومین تولید کننده تنگستن در جهان و سومین تولید کننده قلع محصولات کشاورزی: برنج – نشاسته کاساو یا مانیوک – کائوچو- نیشکر – ذرت – نارگیل – و سویا

 

مذاهب :

بودایی ( 95 %) مسلمان ( 4 %) هندو ( 1 %)

 

زبان ها :

تایی ( 80 %) چینی ( 10 %) انگلیسی ( 7 %) تامیلی ( 3 %)

 

قومیت ها :

تایی – سایر – چینی – مالایی